Výběrové řízení na pozici učitele – učitelky mateřské školy

Požadavky

 • odborná kvalifikace v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
 • morální a občanská bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost k výkonu práce učitele – učitelky MŠ

Předpokládaný termín nástupu

 • 26. 8. 2021, úvazek 1,0; smlouva po dobu čerpání rodičovské dovolené do června 2023

Nabízíme

 • práci v moderní mateřské škole
 • možnost a podpora práce na svém profesním rozvoji nejen formou vzdělávání pedagogických pracovníků

Písemná přihláška bude obsahovat následující:

 • životopis
 • motivační dopis
 • úředně ověřené kopie dokladů o požadované kvalifikaci

 

Další dokumenty potřebné v případě přijetí před podpisem pracovní smlouvy:

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • originál dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu práce učitele – učitelky mateřské školy

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174

V Lukách 2174, 269 01 Rakovník

E-mail: msvlukach@msvlukach.cz

ID datové schránky: 4tgiwmd

Tel. kontakt: 721 075 507