Informace ke znovuotevření školy

Termín konání: 11. 5. 2020 - 30. 6. 2020
Informace ke znovuotevření školy
 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady Města ze dne 5.5.2020 začínáme opět fungovat, i když za zpřísněných hygienických podmínek.

 
Podle souboru hygienických pokynů pro MŠ níže specifikujeme podmínky provozu školy od 11. května do 30. června 2020.
 • Provoz školy: 7,00 – 16,00 hodin
 • Děti nemusejí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).
 • Účastnit vzdělávání se může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýmy, kašel…). Teplota bude měřena při příchodu.
 • Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu…)
 • Rodič bude dítě předávat ve vstupním vestibulu školy učitelce, která bude pověřena ředitelkou školy. Ve vstupním vestibulu si bude dítě po předchozím zazvoněním na třídu i vyzvedávat mezi 12,20 a 12,30 nebo mezi 14,30 a 16,00 v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou.
 • Děti si do MŠ nebudou nesit osobní věci – hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nenosí do MŠ žádné jídlo ani pití.
 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do stálých skupin, nemusejí tedy být ve své třídě, nemusejí mít svoji učitelku.
 • Úplata za předškolní vzdělávání (školné) bude splatná do 20.5.2020 v běžné výši 400,- Kč pro všechny děti vyjma dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy. Jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ.