Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Termín konání: 9. 6. 2020
Místo konání: Mateřská škola V Lukách Rakovník
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
Účast zákonných zástupců bez přítomností dětí