Traveling in Europe

“Traveling in Europe” byl eTwinningovým projektem třídy Medvědů, který probíhal v roce 2018.
Jeho cílem byla spolupráce partnerských škol prostřednictvím panenek a obohacení o nové poznatky o evropských zemích a seznámení s životem v jiných evropských školách. Součástí projektu bylo i poznání cizího jazyka a využití informačních technologií.
Společně s dětmi jsme vyrobili panenky, které jsme poslali našim kamarádům na Slovensko, do Turecka, Rumunska a Itálie. Naopak my jsme dostali 4 panenky, a to ze Slovenska (Zuzi), z Turecka (Didi a Eda) a z Rumunska (Dragoš).
Tyto panenky s námi prožívaly každodenní činnosti ve školce, ale také „cestovaly" v rodinách dětí. Společné zážitky jsem sdíleli v prostředí Twinspace, a i díky tomuto chráněnému prostředí jsme se setkali s Tureckou školou „naživo“, do kterého jsme zapojili i rodiče.
Výstupem projektu byly nejen nové znalosti o jiných zemích dokumentované ve sdíleném dokumentu, ale také praktické zkušenosti s cizím jazykem – slovenštinou a angličtinou.