ŠKOLNÍ JÍDELNA

Cena stravného

  • celodenní stravné  je stanoveno na částku 50,- Kč
  • zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu vše včetně nápojů
  • zajištěn celodenní pitný režim neslazenou vodou
  • ráno je podávána ovocná nebo zeleninová mísa
  • rodiče hradí skutečnost za předchozí měsíc (inkaso nebo převod)

Orientační doba stravování

  • 8,45 - 9,15 dopolední svačina
  • 12,00 - 12,20 oběd
  • 14,20 - 14,30 odpolední svačina

Odhlášení za stravy

Při omluvě dítěte ve třídě na příslušné dny, je dítě automaticky odhlášeno i ze stravy. Je potřeba odhlásit nejpozději do 8,00 hodin toho dne. Kontakt na Vaši třídu naleznete zde.

Omlouvání je možné také přes aplikaci Naše MŠ.

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY