4. třída „Medvídci“

 

4. třída Medvídci - děti ve věku 6-7 let

  • třídu navštěvují budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
  • činnosti jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu – získávání znalostí a dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných
  • aktivity a činnosti jsou již náročnější, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v řízených i spontánních činnostech, ale také ve svém rozhodování
  • zařazeny jsou mimoškolní aktivity – výlety, výstavy, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, knihovny atd.
  • uplatňují se jak formy individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů