Naše školka

Kdo jsme?

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník.
Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatele byly tehdy Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala součástí příspěvkové organizace mateřská škola Průběžná. Od roku 1998 je samostatným právním subjektem.
 
Naše vize: Školka jako místo setkávání

Identifikační údaje

Oficiální název školy Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Adresa V Lukách 2174, 269 01 Rakovník
Identifikátor 600055621
IZO 130001074
IČO 67673759
DIČ CZ67673759
Datová schránka 4tgiwmd
Zřizovatel  Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
více kontaků naleznete zde

Provozní doba školy

pondělí - pátek 6 - 17

Prostorové podmínky

Škola stojí na západním okraji města Rakovníka, v sídlišti V Lukách, u Rakovnického potoka. Jedná se o jednopatrovou budovu pavilonového typu. Výhodou školy je velká zahrada, která je využívána ve všech ročních obdobích.
Škola je propojena se školní jídelnou.

Třídy mateřské školy

 • Maximální kapacita školy je 100 dětí, v každé třídě může být vzděláváno maximálně 25 dětí.
 • Děti se vzdělávají ve čtyřech homogenních třídách. Rozdělení dětí je podle věku od nejmladších po nejstarší. Výhodou rozdělení dětí podle věku je možnost realizovat aktivity a činnosti s ohledem na věkové možnosti a potřeby dětí.
 • Každá třída poskytuje zázemí pro celodenní pobyt dětí. Zahrnuje nejen prostor se stolečky pro hry dětí a stravování, ale také hernu, která je využívána i k odpolednímu odpočinku. Součástí každé třídy je výdejna stravy a hygienické zázemí.

Školní zahrada

 • Výhodou školy je velká zahrada, která je využívána ve všech ročních obdobích, a to nejen pro aktivity dětí, ale také pro setkávání s rodinami dětí při různých příležitostech.
 • Zahrada je vybavena tak, aby vytvořila zázemí pro hry a sportovní využití, ale i pro klidové aktivity. V parném počasí využíváme zastínění stromů, zahradní mlžítko a nerezové pitné fontánky. V zimě lze využít také k hrám se sněhem a bobování. 

Školní jídelna

 • Budova školní jídelny je se školou propojena spojovací chodbou, kterou je strava do školy dovážena. Školní jídelna má dostatečné skladovací prostory, je zde i prádelna pro potřeby školy. V budově školní jídelny je také kancelář ředitelky školy.
 • Po celou dobu pobytu ve škole je zajištěno stravování, a to formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. 

Charakteristika pedagogického sboru

 • Odbornost je jedním z principů vize školy.
 • Na odbornost a kvalifikovanost pedagogického sboru je kladen velký důraz, současně jsou podporovány další možnosti prohlubování povinné kvalifikace.

Spolupráce s jinými subjekty

Rodiny dětí jsou pro nás přednostním partnerem pro spolupráci.
Spolupracujeme i s dalšími subjekty:
 
Knihovna Rakovník
 • účastníme se pravidelně vzdělávacích programů pořádaných Knihovnou
Mateřské školy v rámci celé České republiky
 • nejen v rámci operačního programu OP VVV ale i  z vlastní iniciativy sdílíme své zkušenosti s jinými mateřskými školami
Evropské školy
Jsme Fakultní škola