Náš tým

Pedagogové

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, ředitelka školy, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy, obor Pedagogika na FFUK Praha, obor Školský management a Management vzdělávání na PedFUK Praha. Je členkou Stálé konference ředitelů, konzultantem a metodikem v projektu SYPO (Systémová podpora profesního rozvoje učitelů a vedení škol). V MAP II. patří do realizačního týmu a je místním lídrem za předškolní vzdělávání. Zabývá se lektorskou činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogů a podporou pedagogů formou mentoringu.
 

Mgr. Radka Bradáčová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka v 1. třídě Pejsků

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a oboru Pedagogika na FFUK v Praze, studia pro ředitele škol a školských zařízení a kurzu logopedického asistenta. Je koordinátorem Rady rodičů při MŠ V Lukách, ambasadorem programu eTwinning v České republice a lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bc. Kateřina Hanychová, třídní učitelka ve 4. třídě Medvědů

Absolventka oboru Školský managemnet na PedFUK Praha, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun. Účastnice Letní školy s iPadem, metodických seminářů eTwinningu pro začátečníky a pokročilé, Letní školy eTwinningu, kurzu šéftrenéra Dětí na startu, kurzu trenér dětí a mládeže atletických schopností FTVS UK, seminářů základy Hejného metody, jógy pro děti, pedagogického hodnocení a indivindualizace práce v MŠ, kurzu logopedického asistenta, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, kurzů předčtenářské, a předmatematické výchovy, enviromentálního vzdělávání.
 

Mgr. Pavla Mašková, třídní učitelka ve 2. třídě Kočiček

Absolventka oboru Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze, Kurzu logopedického asistenta, kurzulektorských a mentorských dovedností, osobnostně sociálního rozvoje, seminářů zaměřených na psychologické aspekty výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, individualizaci práce v MŠ. V mateřské škole má pozici uvádějícího učitele. Je členka pracovních skupin a místním lídrem MAP II., je koordinátorem školy v pracovních skupinách týmu MAP ORP Rakovník. Je lektorkou kurzu "Chůva pro děti do zahájení školní docházky".

Lenka Milerová, DiS, třídní učitelka ve 4. třídě Medvědů

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Most a obor „Diplomovaný ergoterapeut“ na VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně Most, absolvovala vzdělávací program "Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství" a semináře zaměřené na školní zralost, emoce předškolního dítěte a komunikaci s rodiči

Bc. Iva Šilhová, DiS, třídní učitelka ve 2. třídě Kočiček

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na VoŠ ve Svatém Janu pod Skalou a obor Speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského. Absolvovala kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurzu šéftrenéra Dětí na startu a semináře "Jak usnadnit dětem přechod z MŠ na ZŠ". Je ředitelkou organizace pro děti s nervosvalovým a kombinovaným postižením, poradkyní v rodinách s dětmi se vzácným onemocněním.

Jan Šitta, třídní učitel v 1. třídě Pejsků

Vystudoval obor Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun. Absolvoval kurz práce s předškolními dětmi v pohádkových projektech, kurz zaměřený na individualizaci práce v mateřské škole a pedagogické hodnocení dítěte, seminář efektivní práce s portfoliem dítěte v mateřské škole a kurz rozvoje nadaného dítěte. Dále absolvoval školení o využívání interaktivních aplikací ve výuce. Zapojil se do vzdělávacího programu zaměřeného na etiketu pro děti.

Kristýna Šestáková, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun, absolvovala kurz pedagogické podpory přirozeného rozvoje řeči dětí, kurz anglického jazyka, kurz první pomoci a absolvovala semináře o onemocnění dětí předškolního věku, o rozvoji grafomotoriky s hudebními činnostmi, o muzikopohádkách a hudebních hříčkách a semináře dramatizace pro učitele mateřské školy. Dále absolvovala semináře zaměřené na pedagogickou podporu čtenářské gramotnosti, využití Magformers v geometrii pro mateřské školy, fyzikální jevy a pokusy z optiky, využití robotických hraček v předškolním vzdělávání, eTwinning, semináře pro rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga, o podpůrných opatřeních, narušené komunikační schopnosti dětí a o komunikaci s rodiči.

Veronika Gerlichová, učitelka v 1. třídě Pejsků

Absolvovala vzdělávací program o onemocnění dětí v předškolním věku, semináře o efektivní spolupráci pedagogů a rodiny, komunikaci s rodiči, čtenářské gramotnosti a o dramatizaci a improvizaci. Absolvovala semináře o dětské józe.

Barbora Vágnerová, učitelka ve 3. třídě Zajíčků

 

 

 

 
  

Provozní zaměstnanci MŠ:

Monika Kochová, školní asistent
Mária Gajdošová, školnice
Veronika Sládková, školnice
 

Školní jídelna:

Natálie Chromychová, kuchařka
Valérie Mihoková, kuchařka