Náš tým

Pedagogové

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, ředitelka školy, třídní učitelka ve 4. třídě Medvědů

Absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy, obor Pedagogika na FFUK Praha, obor Školský management a Management vzdělávání na PedFUK Praha. Je členkou Stálé konference ředitelů, konzultantem a metodikem v projektu SYPO (Systémová podpora profesního rozvoje učitelů a vedení škol). V MAP II. patří do realizačního týmu a je místním lídrem za předškolní vzdělávání. Zabývá se lektorskou činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogů a podporou pedagogů formou mentoringu.
 

Mgr. Radka Bradáčová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka v 2. třídě Kočiček

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a oboru Pedagogika na FFUK v Praze, studia pro ředitele škol a školských zařízení a kurzu logopedického asistenta. Je koordinátorem Rady rodičů při MŠ V Lukách, ambasadorem programu eTwinning v České republice, lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a členkou tvůrčího týmu pro revizi RVP PV.

Mgr. Pavla Mašková, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Absolventka oboru Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze, Kurzu logopedického asistenta, kurzu lektorských a mentorských dovedností, kurzu Žijeme Montessori, osobnostně sociálního rozvoje, seminářů zaměřených na psychologické aspekty výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, individualizaci práce v MŠ. V mateřské škole má pozici uvádějícího učitele. Je členka pracovních skupin a místním lídrem MAP II., je koordinátorem školy v pracovních skupinách týmu MAP ORP Rakovník. Je lektorkou kurzu "Chůva pro děti do zahájení školní docházky".

Bc. Iveta Purkytová, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Vystudovala obor Psychologie – speciální pedagogika na UK v Praze. Absolvovala program profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, program Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí a kurz diagnostiky školní zralosti.

Jan Šitta, třídní učitel ve 2. třídě Kočiček

Vystudoval obor Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun. Absolvoval kurz práce s předškolními dětmi v pohádkových projektech, kurz zaměřený na individualizaci práce v mateřské škole a pedagogické hodnocení dítěte, seminář efektivní práce s portfoliem dítěte v mateřské škole a kurz rozvoje nadaného dítěte. Dále absolvoval školení o využívání interaktivních aplikací ve výuce. Zapojil se do vzdělávacího programu zaměřeného na etiketu pro děti.

Bc. Adéla Marešová, třídní učitelka v 1. třídě Pejsků

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ v Karlových Varech a obor Anglický jazyk a literatura na PF UJEP v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi na letním táboře jakožto oddílová vedoucí. Absolvovala také kurz Základy krizové intervence pro pedagogy a Pohybové hry s hudbou.

Veronika Gerlichová, třídní učitelka v 1. třídě Pejsků

Absolvovala kurz asistenta pedagoga, semináře o efektivní spolupráci pedagogů a rodiny, komunikaci s rodiči, čtenářské gramotnosti a o dramatizaci a improvizaci. Absolvovala semináře o dětské józe.

Milena Tůmová, asistentka pedagoga ve 3. třídě Zajíčků

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Berouně, obor praktická sestra. Absolvovala kurz asistenta pedagoga.

Kateřina Rais, asistentka pedagoga ve 2. třídě Kočiček

 
  

Provozní zaměstnanci MŠ:

Monika Kochová, školnice
Mária Gajdošová, školnice
 

Školní jídelna:

Natálie Chromychová, kuchařka
Valérie Mihoková, kuchařka