Vize školy

Naše vize je „Školka jako místo setkávání“

 • Chceme být školou, kde se budou setkávat různí lidé s různými potřebami,  možnostmi, názory a představami.
 • Chceme být místem vzájemného respektu, spolupráce a bezpečným prostředím, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost.
 • Za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů dětí pro celoživotní vzdělávání, nejen tedy přípravu na vstup do základní školy.
 • V předškolním vzdělávání chceme klást důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte.

Základní principy této vize:

Otevřenost

 • různým lidem – dětem i dospělým a jejich různým názorům, zkušenostem
 • novým podnětům, myšlenkám, názorům, vlivům, příležitostem

Respekt a podpora

 • respekt k názorům, potřebám a možnostem jednotlivců
 • podpora úspěchu každého jednotlivce s ohledem na jeho potřeby a možnosti

Individualizace

 • schopnost identifikovat individuální potřeby a možnosti jedince a vhodným způsobem na ně reagovat

Odbornost

 • kvalifikovaný pedagog jako nezbytný předpoklad
 • důraz na obsah, šíři a kvalitu dalšího vzdělávání
 • vzájemné sdílení zkušeností, včetně využívání vlastních chyb obohacuje každého z nás
 • učitelka jako tvůrce a průvodce dítěte ve vzdělávacím procesu se schopností motivovat
 • podpora profesního růstu pedagogů

Spolupráce

 • jednotné působení rodiny a školy působí pozitivně na rozvoj dítěte, škola je prostředníkem vzdělání, má příležitost pozitivně ovlivňovat i rodiče a jejich výchovný styl
 • škola je otevřena spolupráci s dalšími organizacemi, institucemi i odborníky

Důvěra

 • pozitivní školní klima, důvěra mezi dětmi a učitelkami, rodiči i zaměstnanci školy

Zdraví

 • zdravé a bezpečné prostředí
 • každodenní pohyb, zdravá strava, čerstvé potraviny
 • duševní pohoda, klidné prostředí, atmosféra pospolitosti, společný cíl
 • podpora úspěchu každého jedince
 • zdravé vztahy mezi dětmi a dospělými, zásady slušného chování