Možnosti spolupráce 

Spolupráce s rodiči je pro nás důležitá!

Informovanost - Komunikace - Odbornost - Spolupráce

 • Snažíme se poskytovat rodičům dostatek informací nejen o tom, co ve škole probíhá.
 • Máme vytvořenu širokou škálu komunikačních kanálů tak, aby se infomace dostaly ke všem rodičům.
 • Nabízíme různé možnosti pro setkávání a vzájemnou komunikaci týkající se nejen prospívání dětí.
 • Připravujeme pro rodiče setkávání s odborníky z různých oblastí.
 • Poskytujeme čas a prostor pro společná setkávání dětí a jejich rodin ve školce.

KVÍTEK

 • školní časopis, který vydáváme jedenkrát měsíčně, přináší informace o dění ve školce, proběhlých i plánovaných akcích

INFORMÁČEK

 • roční časopis, který vychází vždy k 1. září
 • obsahuje také informace o prázdninovém provozu školy

HRAVÁ ODPOLEDNE

 • společná setkání a aktivity dětí a rodičů na dané téma u nás ve školce 
 • například velikonoční setkání, podzimní tvoření, vánoční tvoření...

SLAVNOSTI

 • setkání rodičů a dětí na školní zahradě 
 • podzimní, rozsvícení vánočního stromu, oslava dne dětí
 • rozloučení se školním rokem

BESEDY S ODBORNÍKY 

 • setkávání rodičů s odborníky nejen v rámci projektu OP VVV
 • diskuse s psychology, speciálními pedagogy, zdravotníky...
 • témata: školní zralost a připravenost, emoční zralost, výchova dětí v rodině, sourozenecké vztahy, prevence dětských úrazů...

POLOLETNÍ DOSTAVENÍČKO

 • ukázka výchovně vzdělávací práce s dětmi
 • konzultace učitelek s rodiči o prospívání dětí

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 • individuální konzultace s rodiči na základě potřeb dětí, rodičů i učitelek

RADA RODIČŮ při MŠ V Lukách, z.s.