Stravné 

Celodenní stravné je 40,- Kč.

Možnosti úhrady stravného:

Inkaso

Číslo Vašeho účtu předáte ředitelce nebo zástupkyni a na účtu si sami povolíte inkaso pro účet školy.
Inkaso provádíme 16. den v měsíci.
Údaje pro povolení inkasa:
Účet příjemce: 100450981/0800 Finanční limit: 1400,-Kč.
Doba platnosti souhlasu s inkasem: po dobu docházky do MŠ a další měsíc po ukončení předškolního vzdělávání.

Převod

Částku pro převod Vám poskytne třídní učitelka na lístečku nebo dostanete informace formou SMS zprávy.
Je nutné dodržet přesnou částku.
Převod je nutné uskutečnit do 15. dne v měsíci.

Školné - úplata za předškolní vzdělávání

Školné je 400,- Kč na měsíc
Školné se nevztahuje se na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, více ve směrnici Úplata za předškolní vzdělávání.

Školné duben

Školné červen

Školné na školní rok 2020/2021

Možnosti úhrady školného

Inkaso 

Číslo Vašeho účtu předáte ředitelce nebo zástupkyni a na účtu si sami povolíte inkaso pro účet školy.
Inkaso provádíme 16. den v měsíci.
Údaje pro povolení inkasa:
Účet příjemce: 100450981/0800 Finanční limit: 400,-Kč.
Doba platnosti souhlasu s inkasem: po dobu docházky do MŠ a další měsíc po ukončení předškolního vzdělávání

Převod

Částku pro převod Vám poskytne třídní učitelka na lístečku nebo dostanete informace formou SMS zprávy.
Převod je nutné uskutečnit do 15. dne v měsíci.