Školné - úplata za předškolní vzdělávání

Školné je 500,- Kč na měsíc

Školné se nevztahuje se na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, více ve směrnici Úplata za předškolní vzdělávání

Možnosti úhrady školného

Inkaso 

Údaje pro povolení inkasa:

  • Účet příjemce: 256 141 501/0300
  • Finanční limit: 500,-Kč.
  • Doba platnosti souhlasu s inkasem: po dobu docházky do MŠ a další měsíc po ukončení předškolního vzdělávání.
  • Inkaso provádíme 16. den v měsíci.

Převod

Údaje pro převod Vám poskytneme na začátku každého měsíce. 

Převod je nutné uskutečnit do 15. dne v měsíci.