2. třída „Kočičky“

 

2. třída Kočičky - děti ve věku 4 – 5 let

  • děti mají již zažitý pravidelný režim, s výjimkou několika nově příchozích, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které dětí obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti
  • jsou kladeny vyšší nároky na sebeobsluhu
  • vzhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky nebo výletů
  • aktivity probíhají již ve skupinkách, aby se děti postupně seznamovaly s různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy a komunikovat