3. třída „Zajíčkové“

 

3. třída Zajíčkové - děti ve věku 5-6 let

  • tuto třídu navštěvují i budoucí školáci 
  • třída Zajíčků a Medvídků spolupracuje nejen v oblasti plánování, ale i v realizaci činností a aktivit, které jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu – získávání znalostí, ale také dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných
  • aktivity a činnosti jsou již náročnější, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v řízených a spontánních činnostech, ale také ve svém rozhodování
  • do svého programu třída zařazuje množství aktivit, které se uskutečňují i mimo školu – výlety, výstavy, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, knihovny, atd.