1. třída „Pejskové“

 

1. třída Pejskové - děti ve věku 3–4 let

  • v této třídě jsou děti nejmladší 
  • od počátku školního roku probíhá především postupná adaptace dětí na nové prostředí - děti, dospělí, škola
  • děti si zvykají na pravidelný režim dne, a postupně tak získávájí jistotu
  • seznamují se s hračkami, jejich používáním i úklidem, učí se zapamatovat svoji značku a své místo ve třídě
  • postupně děti zvládají základní sebeobsluhu, stravování, užívání WC, při těchto činnostech je nápomocna školnice, školní asistent, stejně tak jako při stravování
  • děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc a pravidly třídy