Stravné 

Celodenní stravné je 50,- Kč.

Možnosti úhrady stravného:

Inkaso

Údaje pro povolení inkasa:

  • Účet příjemce: 256 141 501/0300
  • Finanční limit: 1700,-Kč.
  • Doba platnosti souhlasu s inkasem: po dobu docházky do MŠ a další měsíc po ukončení předškolního vzdělávání.
  • Inkaso provádíme 16. den v měsíci.

Převod

Údaje pro převod Vám poskytneme po ukončení každého měsíce.

Je nutné dodržet přesnou částku.

Převod je nutné uskutečnit do 15. dne v měsíci.