Projekty Města Rakovník

Město Rakovník pro své školy, které zřizuje, pravidelně vyhlašuje výzvu na možnost podání projektů, které škola bude realizovat, a na které získá další finanční prostředky nad rámec běžného rozpočtu.

Každým rokem naše škola realizuje minimálně jeden projekt.

Naše projekty:

Školka V Lukách v Prešově 

Máme rádi zvířata

Hrajeme si s ekologií