Školka V Lukách v Prešově

Projekt s oficiálním názvem "Mezinárodní spolupráce v oblasti profesního růstu pedagogů" by finančně podpořen Městem Rakovník. Jednalo se o mezinárodní aktivitu zaměřenou na stínování práce vedoucích pracovníků mateřských škol v oblasti profesního rozvoje pedagogů

Cílem bylo zvýšení a zkvalitnění manažerských kompetencí vedoucích pracovníků zaměřených na podporu profesního rozvoje pedagogů a na řízení kvality vzdělávacího procesu.
Realizace projektu probíhala od počátku školního roku 2019 - 2020 a vyvrcholila v únoru 2020, kdy se uskutečnila návštěva ve slovenské mateřské škole Budovaťelská v Prešově.
Návštěva v partnerské škole byla realizována v týdne od 3. do 6. února 2020. Účastnily se ho Jana Kovářová a Radka Bradáčová. Úvodní seznámení se školou, jejími zaměstnanci a celkovou organizaci zajistila ředitelka školy Mgr. Eva Miklášová. V dalších dnech sledování nám byly pak k dispozici další učitelky tak, abychom získaly co nejvíce informaci z různých oblastí.
Získaly jsme také příležitost navštívit i další mateřskou školu (MŠ Bajkalská) setkat se s ředitelkou, se kterou byla navázána spolupráce již v roce 2018 (eTwinning). V této škole jsme využily možnosti porovnat stavebně identické budovy školy, a také fungování bazénu pro výuku předškolních dětí.

 

Jaká témata nás zajímala?

  • Kariérní systém na Slovensku a jeho přínos a dopad na profesní rozvoj učitelů
  • Začínající učitel v kariérní systému
  • Plán profesního rozvoje, portfolia pedagogů
  • Možnosti hodnocení práce pedagogů
  • Delegování pravomocí na učitele
  • Možnosti mezinárodní spolupráce škol
  • Financování škol na Slovensku