Hrajeme si s ekologií

Projekt Hrajeme si s ekologií probíhal od září 2019 do června 2020 a by finančně podpořen Městem Rakovník.

   S dětmi jsme se věnovali vzdělávacím činnostem směřujícím k osvojení  elementárních poznatků o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, srozumitelné a zajímavé. Děti trávily pobyty venku vycházkami do přírody nebo blízkého okolí školky, kde pozorovaly a poznávaly stromy, květiny a zvířata. Rovněž jim bylo přibližováno téma péče o životní prostředí – úklid a čistot, ochrana přírody, péče o záhonky. Pro výběr činností jsme se inspirovali programem „Učíme se venku“. Ve třídě jsme zkoušeli také různé experimenty s vodou, papírem a plasty. Věnovali jsme se i tématu třídění odpadů. Děti se seznámily s kategoriemi tříděného odpadu, ve svém okolí nacházely a určovaly popelnice a věnovaly se také praktickému třídění – při hrách na popeláře. Na třídění odpadu navazovalo téma recyklace a tzv. recyklohraní, kdy se děti věnovaly výrobě dekorativních předmětů např. z PET lahví. Děti se seznámily i se zpětným odběrem baterií a drobných elektrospotřebičů.

   V únoru a na počátku března se třída Pejsků zaměřila na práci na školní zahradě. Děti odzimovaly záhonky a zasázely zeleninu a bylinky. Učily pracovat a bezpečně zacházet s různými nástroji jako lopatky, hrábě nebo motyčky, které byly pořízeny z projektu. Od poloviny března do poloviny května byla škola bohužel kvůli prevenci šíření koronaviru uzavřena a některé plánované akce – vzdělávací programy a výlety - musely být z bezpečnostních důvodů zrušeny. Projektové aktivity byly podpořeny prací s literaturou, prohlížením knížek a hrami. Zakoupili jsme také bezdrátový digitální mikroskop, který se dá propojit s tabletem a využít k pozorování přírody ve třídě i při pobytu venku. Děti se seznámily s detaily a pozorování v nich vzbudilo zájem o další poznávání přírody, pracovaly také s encyklopediemi a internetem.

    Projekt Hrajeme si s ekologií nás provázel celým školním rokem jeho cíle byly splněny. Po skončení projektu budeme nadále pokračovat v péči o školní záhonky a využívat pomůcky, které byly do školky pořízeny.