PROJEKT ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

 

 

Projekt je zaměřen nejen na spolupráci mezi mateřskými a základními školami, ale též přiblížení vzdělávacího obsahu.

V rámci projektu bychom rádi vybudovali ve všech třídách „Čtenářské koutky“, kde děti mohou nejen pod vedením učitelů , ale s  knihami i samostatně pracovat. Do těchto aktivit chceme zapojit i děti prvních tříd základních škol prostřednictvím výměnných  návštěv v MŠ a v ZŠ. Naším cílem je i cílená komunikace s učiteli prvních tříd, jejímž smyslem je sjednotit požadavky na děti, a tak jim usnadnit přechod do 1. třídy.

Naším záměrem je zrealizovat několik tematických setkání se žáky základních škol jak v naší škole, tak i uskutečnit několik návštěv v základních školách.

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY:

Podzimní setkání 11. 10. 2023

Adventní setkání 20. 12. 2023