Zápis na školní rok 2021/2022

 bude probíhat od 2. do 16. května 2021 následujícími způsoby: 

1. Možnost elektronického předzápisu

2. Tisk, vyplnění dokumentů a doručení do MŠ

Všechny dokumenty poté doručte nejpozději do 16.5.2020 do 12.00 hodin do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy 4tgiwmd (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby, nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti)
  • nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • nebo poštou či vhozením do schránky školy, vytištěné a podepsané doručte na adresu V Lukách 2174, 269 01 Rakovník.

3. Možnost vyzvednutí formulářů u hlavního vchodu do MŠ od 3.5. do 14.5.2021,

dále postup jako v bodě 2 

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií o přijímání.

  • O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
  • Registrační číslo Vám sdělíme telefonicky – nezapomeňte prosím uvést správné telefonní číslo. 
  • Kontakt pro dotazy ohledně postupu v přijímacím řízení:  Jana Kovářová, tel.: 721 075 507, e-mail: msvlukach@msvlukach.cz, popř. dle předchozí domluvy možnost skype 
  • Kontakt pro dotazy týkající se organizace školy: Radka Bradáčová, tel.: 602 509 020, e-mail: zastupce@msvlukach.cz, popř. dle předchozí domluvy možnost skype