Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školka jako místo setkávání vznikl na základě spolupráce všech učitelek, a to především při tvorbě obsahu v podobě integrovaných bloků. Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Navazuje na Koncepci rozvoje mateřské školy, která vychází z kritéri Kvalitní školy.

Popisuje a specifikuje:

  • podmínky vzdělávání v naší škole (věcné, personální, životospráva, řízení školy, spolupráce s rodinou)
  • organizaci vzdělávání
  • cíle předškolního vzdělávání
  • vzdělávací obsah v podobě integrovaných bloků - Lidé, Umění, Příroda, Svět - a očekávaných výstupů
  • systém evaluace v naší škole