Režim dne v mateřské škole

Mateřská škola je škola s celodenním provozem s určenou dobou od 6.00 do 17.00 hodin.
Provoz mateřské školy probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku. V období státních svátků je mateřská škola uzavřena.
 
V průběhu dne je mateřská škola odemčena v těchto časech:

  6.00 - 8.15 hodin 
12.20 – 12.45 hodin                                                             
14.30 – 17.00 hodin

V těchto časových intervalech je škola odemčena, ale vstup do školy je umožněn na základě elektronického vstupu po předchozím zazvonění a představení toho, kdo do školy vchází.

Orientační program dne

6,00 – 8,00

 • volné hry dětí ve skupinách
 • individuální práce učitelek s dětmi
 • pracovní a výtvarné činnosti 
 • probíhají aktivity podporující samostatnost dětí v pracovních činnostech, v sebeobsluze
 • nabízí se dostatek prostoru pro vytváření jak kamarádských vztahů mezi dětmi, tak i získávání dalších sociálních a komunikačních zkušeností a dovedností 

8,00 – 8,30 

 • přivítání učitelky se všemi dětmi společně
 • seznámení s cílem dne
 • dokončení her a úklid hraček
 • zpravidla probíhá společné ranní setkání a povídání zaměřené na vnímání času (den v týdnu, počasí...), také na seznámení s plány dne

8,30 – 8,45

 • zdravotně preventivní činnosti
 • pohybové aktivity ve třídě, v letním období i na školní zahradě

8,45 – 9,15 dopolední svačina

 • děti svačí všechny najednou
 • podporována je jejich samostatnost, postupně se učí samy se obsloužit, namazat pečivo, uklidit po sobě nádobí

9,15 – 9,45

 • vzdělávací aktivity různého zaměření, jež vychází z třídního vzdělávacího plánu
 • zpravidla střídání spontánní i řízené činnosti
 • aktivity podporující předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, rozvoj řeči po všech stránkách (slovní zásoba, využití řeči, gramatická správnost), paměť, zrakové a sluchové vnímání, jemná motorika...)
 • samostatná příprava stolování
 • příprava na pobyt venku

 9,45 – 11,50     

 • pobyt venku
 • délka pobytu může být přizpůsobena aktuálnímu počasí (zkrácena i prodloužena)
 • pobyt venku na školní zahradě umožňuje sportovní vyžití, hry na pískovišti, další vzdělávací aktivity připravené učitelkami
 • vycházky mimo areál školy mohou směřovat jak do centra města (výstavy, divadlo...), tak i do přírodního okolí města

12,00 – 12,20    

 • oběd
 • podpora samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při úklidu nádobí

12,20 – 12,30   

 • vyzvedávání dětí
 • příprava na odpočinek

12,30 - 14,15

 • poslech pohádky - předčítání učitelkou, možno i rodiči dle jejich zájmu
 • odpočinek del individuální potřeby
 • oblékání, hygiena

14,15 – 14,30     

 • odpolední svačina

14,30 – 17,00   

 • volné hry dětí, individuální práce s dětmi
 • podle počasí i hry na školní zahradě
 • postupný odchod s rodiči domů