Máme rádi zvířata

Projekt realizovaný ve školním roce 2018 a 2019 byl finančně pdopořen Městem Rakovník.
Jeho cílem bylo prohloubení vědomostí, znalostí a dovedností dětí o světě zvířat prostřednictvím dalších mimoškolních aktivit ve spolupráci s dalšími mateřskými školami.
Kromě běžných vzdělávací aktivit ve školce, realizovány i níže uvedené aktivity, které proběhly i ve spolupráci s jinými subjekty (mateřské školy V Rakovníku, Knihovna Rakovník):