Náš tým

Pedagogové

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, ředitelka školy

Absolventka oboru Učitelství pro mateřské školy, oboru Pedagogika na FFUK Praha, oborů Školský management a Management vzdělávání na PeDFUK Praha, kurzu Ředitel koučem.
Je členkou Stálé konference ředitelů, konzultantem a metodikem v projektu SYPO (Systémová podpora profesního rozvoje učitelů a vedení škol). Je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, členka realizačního týmu a místní lídr MAP II.
 

Mgr. Radka Bradáčová, zástupkyně ředitelky

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a oboru Pedagogika na FFUK v Praze, studia pro ředitele škol a školských zařízení, kurzu logopedického asistenta, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí.
Je koordinátorem Rady rodičů při MŠ V Lukách, ambasadorem programu eTwinning v České republice, je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, metodikem specialistou v Pilotáži Modelu systému začínajících učitelů.

Kateřina Hanychová, učitelka MŠ

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun, kurzu logopedického asistenta, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, kurzů předčtenářské a předmatematické výchovy, enviromentálního vzdělávání, pedagogického hodnocení a indivindualizace práce v MŠ, kurzu trenér dětí a mládeže.
Je ambasadorkou v neziskové organizaci Rozběháme Česko.

Iva Hudečková, učitelka MŠ

Absolventka oboru Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun, kurzu logopedického asistenta, seminářů zaměřených na zdravotně preventivní a pohybové aktivity, semináře polytechnické výchovy, spolupráce s rodiči, osobnostního rozvoje pro učitele MŠ, předčtenářské gramotnosti a připravenosti na školu, individualizace v mateřské škole.

Mgr. Pavla Mašková, učitelka MŠ

Absolventka oboru Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze, Kurzu logopedického asistenta, kurzulektorských a mentorských dovedností, osobnostně sociálního rozvoje, seminářů zaměřených na psychologické aspekty výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, individualizaci práce v MŠ. V mateřské škole má pozici uvádějícího učitele.
Je členka pracovních skupin a místním lídrem MAP II., je koordinátorem školy v pracovních skupinách týmu MAP ORP Rakovník.

Lenka Milerová, učitelka MŠ

Absolventka oboru „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ na SPgŠ Most a oboru „Diplomovaný ergoterapeut“ na VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně Most, začínající učitel v Pilotáži Modelu systému začínajících učitelů.

Kristýna Šestáková, učitelka MŠ

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SpgŠ Beroun, kurzu zdravotníka první pomoci, semináře o onemocněních děti předškolního věku, seminářů zaměřených na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti, rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga, využití robotických hraček v předškolním vzdělávání. Absolvovala semináře i eTwinningu, Magformers v geometrii pro MŠ, o podpůrných opatřeních, narušené komunikační schopnosti a také o komunikaci s rodiči. 

Dorota Vostrá, učitelka MŠ

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun, kurzu logopedického asistenta, Letní školy Začít spolu pro MŠ, kurzů předčtenářské gramotnosti, pregramotnosti tvarů v Hejného metodě, pedagogického hodnocení a individualizace práce v MŠ, inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání, rozvoje jazykových kompetencí v MŠ, poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů a programu Les ve škole. 

Učitelky zajišťující pobyt venku:

Veronika Gerlichová
Vlasta Štýbrová

 

 

Provozní zaměstnanci 

Provozní zaměstnanci MŠ:

Monika Kochová, školní asistent
Jitka Eliášová, školnice
Mária Gajdošová, školnice

Školní Jídelna:

Natálie Chromychová, kuchařka
Erika Ivanovová, kuchařka