Halooo!

Projekt česko-slovenské spolupráce měl za cíl připravit děti na život v mnohojazyčné evropské společnosti, navazoval na tradici společného státu a snažil se rozšířit kulturní povědomí dětí. Směřoval  k naplnění cílů RVP PV z oblasti Dítě a jeho psychika – dodržování pravidel konverzace a společenského kontaktu  - dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené.  
Aktivity projektu cílily na dovednost telefonické komunikace na dálku, rozvoj verbálního vyjadřování a porozumění a zvládání běžných praktických situací, s nimiž se děti denně setkávají. Spolupráce byla započata v únoru 2020, naše školka spolupracovala s MŠ Kytlickou z Prahy a slovenskými MŠ Gyňov a MŠ Bulíkovou z Bratislavy. Úvodní seznamovací aktivita přinesla dětem výzvu – seznámit se s historií telefonování a výtvarně zpracovat telefon. Po úvodní aktivitě byla práce na projektu v březnu 2020 přerušena a v době karantény se zapojili také rodiče. Všechny učitelky aktivní spolupráce rodičů velmi potěšila. Podívejte se na jejich výrobky.
 
Po obnovení práce na projektu hlasovaly všechny zapojené děti o logu projektu. Společně s dětmi jsme hledali odpovědi na otázky - Jak správně telefonovat, co je třeba vždy říci a další. Pravidla, která děti pojmenovaly, jsme znázornili výtvarně, fotografií, piktogramem, audio nebo videonahrávkou a sdíleli se spolupracujícími týmy ve virtuální třídě TwinSpace, stejně jako všechny výsledky své práce. Děti si pravidla dobře upevnily. V rámci doprovodných aktivit jsme do partnerských školek rozeslali malované pohlednice s pozdravy. Pracovali jsme také s mapou, hledali partnerské školky pomocí Google Earth. V pražské školce se zase seznámili s důležitými telefonními čísly záchranných složek. Pak už následovala atraktivní praktická část projektu, samotné telefonování. Děti nejdříve telefonovaly ve třídě mezi sebou. Komunikace probíhala na základě jimi vytvořených pravidel. Poté, co si vyzkoušely rozhovory s kamarády, následovaly telefonáty s rodiči.  Rozhovory, realizované během dopoledne ve školce, směřovaly od přivítání po otázky na denní program dětí i rodičů, až k rozloučení. Z této aktivity byly děti nadšené. I ohlasy od rodičů byly velmi pozitivní. Pro nás pedagogy byla nejcennější aktivní účast rodičů ve vzdělávání. Poté jsme přešli k telefonování mezi dětmi z partnerských školek. Děti si zatelefonovaly z Prahy do Rakovníka a obráceně. Předškoláci skvěle zvládli komunikovat a vést smysluplný hovor. Nejdříve se vzájemně pozdravili a představili, potom si povídali o činnostech ve školce, o tom, co měli ke svačině, jaké je v jejich městě počasí a co budou dělat odpoledne. Nezapomněli na rozloučení. Tato aktivita děti nadchla a bavila ze všech nejvíc. Na konci projektu jsme zhodnotili, co jsme se naučily a vše vyhodnotily při společné videokonferenci. Děti se dohodly, že i po skončení projektu chtějí zůstat v kontaktu a zůstanou v telefonickém spojení do konce školního roku, rozhovory se na žádosti dětí opakovaly i po skončení projektové práce. Přidali jsme ještě mnoho telefonátů, několik videokonferencí, společný nácvik básně. 
 
Ve školce se také o našem projektu točilo video, inspirující ostatní pedagogy.
 

A co je nového v září 2021? Projekt získal ocenění Quality Label! A v říjnu i European Quality Label. Oceněné je důkazem, že naše práce odpovídá vysokým evropským měřítkům. 

 
 

Nahlédněte do virtuální třídy!

 

Přečtěte si článek z Poradce ředitelky mateřské školy!