Včela/Pszczoła

Děti ze třídy Kočiček se v tomto školním roce zapojily do celoročního mezinárodního eTwinningového projektu Včela. Cílem bylo seznámit děti s životem a významem včely, přiměřeně věku a pomocí prožitkového učení. V průběhu školního roku jsme spolu s předškoláky z MŠ Kytlická v Praze, MŠ Jasenové ze Slovenska a MŠ Jaworzno z Polska společně seznamovali děti s životem včel, tím jak, rostou a pracují, vytvářeli výtvarné práce, při nichž se zdokonalovala jemná motorika a grafomotorika, vymýšleli a navzájem si sdíleli společenské hry, zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti, sázeli květiny na školní zahradě a pozorovali včely, které je přiletěly opylovat, programovali robotickou včelku Bee-bot, vyrobili pampeliškový med, učili se včelímu tanci a mnoho dalšího. Příjemnou částí projektu byla výroba dárků pro kamarády ze zahraničí a také rozbalování obálek s dárky pro nás. Projekt vyvrcholil návštěvou mladého včelaře Jakuba Bláhy a společnou videokonferencí ve Světový den včel. Různé vzdělávací aktivity, motivované jedním tématem a realizované ve spolupráci a dalšími předškoláky na dálku, byly pro děti příležitostí ke vzdělávání a motivací k dalšímu poznávání.