Desatero pro rodiče a učitelky

aneb

pravidla komunikace pro vzájemnou vstřícnost

Učitelky:

  1. Mluvíme s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujeme jeho důstojnost.
  2. Vnímáme rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
  3. Komunikujeme s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
  4. Při jednání s rodiči zohledňujeme především potřeby dítěte.
  5. Nevnímáme dotazy či kritiku rodičů jako osobní útok.

 

Rodiče:

  1. Učitelka není protivník, ale spolupracovník při výchově dítěte.
  2. Učitelka je odborník, ne sluha, rodiče respektují její odbornost a osobnost.
  3. Rodiče nemají obavu položit dotaz, jsou zdvořilí a nechtějí bojovat.
  4. Rodiče si ověřují informace od učitelek, od dětí mohou být zkreslené.
  5. Rodiče nemluví negativně o učitelkách, zvláště, pokud to děti mohou slyšet.