Desatero pro rodiče a učitele

aneb

pravidla komunikace pro vzájemnou vstřícnost

Učitelé:

  1. Mluvíme s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujeme jeho důstojnost.
  2. Vnímáme rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě.
  3. Komunikujeme s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
  4. Při jednání s rodiči zohledňujeme především potřeby dítěte.
  5. Nevnímáme dotazy či kritiku rodičů jako osobní útok.

Rodiče:

  1. Učitel není protivník, ale spolupracovník při vzdělávání dítěte.
  2. Učitel je odborník, ne sluha, rodiče respektují jeho odbornost a osobnost.
  3. Rodiče nemají obavu položit dotaz, jsou zdvořilí a nechtějí bojovat.
  4. Rodiče si ověřují informace od učitelů, od dětí mohou být zkreslené.
  5. Rodiče nemluví negativně o mateřské škole, zvláště, pokud to děti mohou slyšet.