Jak chutná podzim

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit Česko-Slovenskou podzimní kuchařku, uvědomění si nejen rozdílů ale i shod obou jazyků, poznávání a využívání informačních technologií při běžném denním programu, učit se pracovat podle předem daného harmonogramu a zapojení rodin do vzájemné spolupráce. Projekt probíhal od září 2016 do ledna 2017.
Na podzim 2017 byl oceněn certifikátem Quality Label v České i Slovenské republice a rovněž certifikátem European Quality Label.
 
navštivte stránky projektu