ICT Treasury

ICT Treasury je dlouhodobý eTwinningový projekt mezinárodní spolupráce, který vytvořila učitelka Radka Bradáčová společně s evropskými předškolními pedagogy.

Jeho cílem je hlavně sdílení zkušeností v oblasti využití ICT pomůcek a robotických hraček v předškolním vzdělávání. Pedagogové si ve virtuálním prostoru TwinSpace poskytují náměty na vzdělávací aktivity. Součástí práce je i zpětná vazba – aktivity, které si učitelky zvolí, potom zkoušejí s předškoláky a výsledky své práce (i se svými zkušenostmi nebo novými inspiracemi) znovu sdílejí.

Naše školka je v projektu zapojena velmi aktivně již druhým rokem. Díky ICT Treasury jsme vyzkoušeli robotické hračky – Ozoboty, včelky Bee-Bot, kouli Sphero a s nimi i různé vzdělávací činnosti.  Vyzkoušeli jsme také aktivity s digitálním mikroskopem. Podstatnou částí projektu tvoří práce s iPady, které naše mateřská škola zakoupila díky projektu Aktivní školka (OP VVV).

Děti vyzkoušely, jak tvořit animované filmy, rozmluvily obrázky díky aplikaci Chatter Pix nebo vytvořily knihu v aplikaci Book Creator (příběh se zadanými piktogramy nejprve vytvořily, nakreslily, poté nafotily a nahrály mluvené i na dětské hudební nástroje hrané zvukové stopy). Oblíbenou zábavou se stalo také GPS art, které do projektu přidala kolegyně z Estonska. Děti jdou na procházku a trasu své chůze zaznamenávají pomocí chytrého zařízení. Po návratu do školky pracují s vytištěnou mapou a tvoří obrázky. Tvar trasy inspiruje každého jinak. Projekt nabídl i Off-line aktivity – tady hry bez počítačů i robotů, které podporují informatické myšlení. Ani po dvou letech ale projekt nekončí, ve spolupráci pokračujeme i nadále, sdílení praktických zkušeností mezi pedagogy je velmi efektivní a učitelky i děti inspiruje k novým výzvám.

Video – pictogram story

Video – animace

 

V září 2020 obdržel náš projekt národní Certifikát Quality Label, který je udělován projektům, které mohou být příkladem pro ostatní školy.