PES

Od února do dubna 2023 se třída našich nejmladších dětí - Pejsků zapojila do mezinárodního vzdělávacího projektu eTwinning s názvem PES. Na projektu spolupracovalo celkem 6 mateřských škol z Česka, Slovenska a Polska, všechny zúčastněné děti byly ve věku 3-4 let. Děti se společně seznámily v krátkém videu, kde byly hlavním tématem pohybové hry na pejsky. Po úvodu do projektu společně vyrobily maskota – velkého papírového psa Dášenku. I v ostatních školkách vznikli maskoti – jeden třeba ze sněhu, jiný ušitý z plyše, další z papíru nebo dětské židle. Ve sdíleném formuláři potom děti hlasovaly, který maskot se stane logem našeho společného projektu. První setkání s demokratickým principem a právem se rozhodnout naši tříletí zvládli na jedničku a zvolili plyšového psa z Polska. Dále děti vyráběly originální pohlednice a malé dárečky pro kamarády, které poštou putovaly do všech partnerských školek. I my jsme zásilky od kamarádů netrpělivě očekávali a radost nám udělala každá z nich, ať už obsahovala drobné dárky nebo hry či knížku. Plnili jsme také různé vzdělávací aktivity pro rozvoj matematických představ, předčítali si pohádky, dramatizovali různé situace s pejsky, povídali si o tom, co všechno psi umějí. Také jsme malovali, zpívali a tančili. Vzniklo společné video, prezentace s fotografiemi, výtvarné práce a spousta dalších materiálů. To vše ve spolupráci s ostatními školkami.
V několika školkách se podařilo také realizovat návštěvu živého psa. Naši třídu v MŠ V Lukách navštívil pes Rock, který ukázal svoji poslušnost a různé triky.
Závěr projektu byl velkolepý, děti přišly na projektový den v kostýmech, s plyšovými pejsky, fotografiemi svých domácích mazlíčků a živě se propojily s kamarády ze všech školek pomocí online konference, kde se pozdravily a zamávaly si.
Podstatou celého projektu bylo nacházet příležitosti, jak hravou formou vzdělávat nejmladší děti. Realizované aktivity podněcovaly rozvoj komunikace, spolupráce a experimentování. I společné hodnocení nás, spolupracujících učitelek ze tří zemí, bylo velmi pozitivní. Projekt byl výjimečný nízkým věkem dětí, podařilo se však splnit plánované cíle a děti aktivizovat, motivovat ke vzdělávání, komunikaci a rozmanitým činnostem.