Money-Money-Money

Hlavním cílem eTwinningového projektu MONEY-MONEY-MONEY je podpořit kompetence dětí v oblasti finanční gramotnosti, matematických představ, podpořit jejich smysl pro plánování, odpovědnost, cílevědomost, systematickou práci a spolupráci.  V projektu jsou s třídou Medvědů zapojeny 4 další mateřské školy - z Prahy (partnerská MŠ Kytlická známá z projektu Halooo!), ze Slovenska (Jasenové, Malacky) a z Polska (Jaworzno).

Od ledna 2022 měly děti každé dva týdny možnost splnit dva úkoly – jeden ve školce a jeden doma. Po dobu deseti týdnů tedy potřebovaly nejen plánovat a cílevědomě plnit úkoly, ale také spolupráci a pomoc rodičů. Za příkladnou podporu patří většině rodičů velký dík. Po splněných úkolech následovala odměna – děti si vydělaly  naše speciální eTwinningové peníze.

Jak peníze vznikly?  Podobu peněz navrhly děti ze všech týmů a hlasováním vybíraly vítězný návrh. Vyhrál návrh od holčičky Matyldy z Polska.

A jaké úkoly děti plnily? Ty, které připravilo 5 učitelek za zapojených škol. Paní učitelka Drahuška z Jasenové třeba s dětmi připravila slovenský  jazykolam nebo zadala kresbu pohádkové postavy do dětských omalovánek. Úkolem od Radky bylo vyrobit papírové rukavice svázané provázkem a ujít 5 kilometrů. Marta z Polska naučila děti a rodiče vyrábět prasátko z PET lahve a vytvořit vlastní společenskou hru. Simonetta ze Slovenska inspirovala děti k úklidu okolí své školky a pěstování rostlinek. A paní učitelka Katka z Prahy pro děti připravila kreslení do sítě, při němž si natrénovaly vizuomotoriku i matematické představy a poradila, jak vytvořit mandalu z přírodnin.

Vydělané peníze, které děti obdržely za splněné úkoly, si odnášely domů a jejich úkolem bylo je uložit a uhlídat. Kolik si děti vydělaly, záleželo na jejich rozhodnutí. Ve čtvrtek 21.4. se ve školce otevřel obchůdek a děti mohly své výdělky proměňovat za originální dárky, vyrobené kamarády ze spolupracujících týmů. Konalo se také online setkání, kdy se děti živě pozdravily se všemi kamarády pěti týmů. Projekt se tak dočkal svého závěru, nechybělo ani hodnocení. Z úkolů se Medvídkům nejvíce líbilo uklízení nebo procházka na 5 kilometrů, celý projekt jinak hodnotili velmi nadšeně a pozitivně. Podívejte se na video se střípky z projektového dne.


Nahlédněte do našeho projektu!