Školní rok 2021 - 2022

 

Téma školního roku - "Buďme (zase) pospolu"

 Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.
V některých oblastech nám tato doba pomohla – nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.
Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin.  Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku „Buďme (zase) pospolu“ nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.
 

Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

Informáček

- zde najdete informace ke školnímu roku 2021-2022

Organizace školního roku 2021 - 2022

Školní rok začíná ve středu 1. září 2021, končí ve čtvrtek 30. 6. 2022. Hlavní školní prázdniny jsou od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.

Školní prázdniny 2021–2022

Provoz mateřské školy o školních prázdninách bývá omezen,
o vánočních a letních prázdninách je provoz školy na určitou dobu přerušen.

Docházku dětí zjišťujeme předem, a to z důvodu objednávek pro školní jídelnu.

Podzimní prázdniny:           středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny:             čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny:            pátek 4. 2. 2022

Jarní prázdniny:                  pondělí 7. 2. – pátek 13. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:       čtvrtek 14. 4. 2022

Hlavní prázdniny:                pátek 1. 7.  – středa 31. 8. 2022

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

MŠ V Lukách uzavřena:

·       Pátek 1. 7. 2022 – pátek 22. 7. 2022 (od 4. 7. náhradní provoz zajišťuje MŠ Klicperova)

·       Pondělí 29. 8. 2022 – středa 31. 8. 2022

MŠ V Lukách otevřena:

Pondělí 8. 8. 2022 – 26. 8. 2022 (provoz je i pro děti z MŠ Klicperova)

 


 

V období letních prázdnin je provoz školy omezen.

Přihlášení k prázdninovému provozu proběhne podáním přihlášky v průběhu měsíce dubna, nejpozději do 13. května. Přihlášky budou k dispozici v šatně.

Školné je stanoveno na 125,- Kč na jeden týden. Bude splatné do 10. 6. převodem na účet na základě pokynů, které předem obdržíte.